Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cyflymu Cymru

Mae trigolion a busnesau Castell-nedd Porth Talbot ymhlith y cyntaf yng Nghymru i elwa o waith rhaglen arloesol gwerth sawl £miliwn Cyflymu Cymru, sy’n lledu band llydan ffeibr ar draws y wlad.

Band llydan ffeibr yw band llydan yr oes nesaf - llawer cyflymach a dibynadwy ac yn defnyddio technoleg wahanol.

Cyflenwir band llydan traddodiadol drwy wifrau ffôn copr, ond mae band llydan ffeibr yn defnyddio ceblau ffeibr optig. 

Bydd yn gallu trawsnewid bywydau, gwaith a hamdden pobl ar draws yr ardal. Ar ben hynny, bydd yn hybu’r economi lleol wrth alluogi busnesau i weithio’n fwy effeithiol a chyrraedd cwsmeriaid newydd.

Gweld os yw Cyflymu Cymru yn eich ardal.

superfast broadband welsh

Mae ffeibr eisoes ar gael mewn rhannau o ardaloedd Llansawel, Castell-nedd, Porth Talbot, Dyffryn Aman, Cymer, Glyn-nedd, Pontardawe a Blaendulais. Bydd cymunedau eraill yn cynnwys Creunant, Resolfen a Sgiwen yn dilyn erbyn gwanwyn 2016.

Os nad yw band llydan gennych eto, efallai byddwch am ystyried beth allai wneud i chi. Er enghraifft, trafod gyda gwasanaethau cyhoeddus, dysgu sgiliau newydd, cael y bargenion siopa arlein gorau ac osgoi teithio i’r banc wrth ddefnyddio gwasanaethau arlein. Mae cymaint yn bosibl arlein.

Cofrestru diddordeb

Os yn byw yn ardal Castell-nedd Porth Talbot, cofrestrwch eich diddordeb ar wefan Cyflymu Cymru|. Byddwn yn eich hysbysu o ddatblygiad y rhaglen ac yn anfon ebost pan fyddwch yn gallu archebu band llydan ffeibr. Mae nifer o gwmnïau gwasanaeth rhyngrwyd (ISPs) yn cynnig y gwasanaeth, felly gallwch edrych am y fargen orau i chi. 

Am fwy o fanylion rydych chi am ddilyn ni ar Twitter @Superfastcymru, neu  ar Facebook www.facebook.com/superfastcymru a chofrestru'ch diddordeb yn http://www.superfast-cymru.com/