Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ble mae fy Nhreth Gyngor yn mynd

Treth y Cyngor 2022/23 - £1,660.02, yn seiliedig ar eiddo Band D

 

Cwestiynau Cyson Treth y Cyngor

Cwestiynau Cyson

Sut mae'r dreth gyngor yn cyfrannu at gyllideb y cyngor

Defnyddir yr arian a godir trwy dreth y cyngor ynghyd â grantiau gan y llywodraeth i dalu am amrywiaeth eang o wasanaethau lleol gan gynnwys y canlynol:

Gwybodaeth Cyllideb Refeniw

Beth yw treth y cyngor?

Treth y cyngor yw'r ffurff bresennol ar drethu cartrefi lleol a ddefnyddir gan awdurdodau lleol i godi arian i dalu tua 24% o gost gwasanaethau lleol megis addysg, gwasanaethau cymdeithasol a chasglu sbwriel. 

Treth eiddo ag elfen eiddo a phersonol yw treth y cyngor. Mae'r elfen eiddo'n seiliedig ar fand prisio'r eiddo (gweler Bandiau prisio). Mae'r elfen bersonol yn ystyried nifer y bobl 18 oed a hŷn sy'n byw mewn eiddo, ac mae'n caniatáu rhoi gostyngiad dan rai amgylchiadau.