Hepgor gwe-lywio

Datganiad Polisi Cyflog 2017/2018

Mae’r Deddf Lleoliaeth 2011 yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol gynhyrchu Datganiad Polisi Cyflogau ar gyfer pob blwyddyn ariannol. Nod y datganiad yw i gynyddu atebolrwydd, tryloywder a thegwch wrth osod cyflogau lleol. Datblygwyd a gymeradwywyd y Datganiad Polisi Cyflog gyntaf gan y Cyngor ym mis Mawrth 2012. Fel sy'n ofynnol yn ôl deddfwriaeth, mae’r Datganiad Polisi Tâl yn cael ei adolygu o leiaf bob blwyddyn , ac yna gymeradwyo gan y Cyngor llawn a'i gyhoeddi erbyn 31 Mawrth. Mae'r Datganiad Polisi Cyflogau ar gyfer 2017/2018 wedi ei gymeradwyo gan y Cyngor llawn ar 1 Mawrth 2017 .

 

Lawrlwythiad
File type Document File size
doc Datganiad Polisi Cyflog 2017/2018 1.05 MB