Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gostyngiad Person Sengl

Os taw chi yw'r unig oedolyn (dros 18 oed) sy'n byw yn eich cartref, gallwch hawlio gostyngiad person sengl o 25%. Mae'r gostyngiad yn cael ei wobrwyo ar eich prif gartref ac nid ar ail gartrefi.

Gofynion

Os oes rhywun wedi symud allan, mae angen ei gyfeiriad newydd a'r dyddiad y symudodd allan. Ni fydd gennych yr hawl i ostyngiad os bydd rhywun wedi gadael eich cartref am gyfnod byr, neu os yw'n bwriadu dychwelyd yn y dyfodol.

Sut i wneud cais?

I wneud cais am ostyngiad person sengl gwnewch gais ar-lein:

Cais Ar-lein

Os cewch ostyngiad, rhaid i chi roi gwybod i Is-adran Treth y Cyngor os bydd eich amgylchiadau'n newid ac os nad ydych yn gymwys i'w dderbyn mwyach.