Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Pleidleisiwch yn bersonol

Pleidleisio'n bersonol

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn y DU yn dewis bwrw'u pleidlais yn bersonol mewn gorsaf bleidleisio leol. Mae pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio'n syml iawn ac mae bob amser aelod o staff ar gael i'ch helpu os nad ydych yn siŵr ynghylch beth i'w wneud.

Os ydych ar y gofrestr etholiadol, byddwch yn derbyn cerdyn pleidleisio cyn yr etholiad sy'n dweud wrthych ble a phryd i bleidleisio.

Mae'r orsaf bleidleisio yn aml yn ysgol neu'n neuadd leol ger eich cartref. Mae'r cerdyn pleidleisio er gwybodaeth i chi yn unig, ac nid oes angen i chi fynd â hwn i'r orsaf bleidleisio er mwyn bwrw'ch pleidlais. I ddod o hyd i'ch gorsaf bleidleisio agosaf, cliciwch yma.

Sut i bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio?

Mae'r pum cam canlynol yn esbonio sut i bleidleisio yn eich gorsaf bleidleisio ar ddiwrnod yr etholiad.

1. Ar ddiwrnod yr etholiad, ewch i'ch gorsaf bleidleisio leol. Oriau agor gorsafoedd pleidleisio yw 7am tan 10pm. Gallwch hefyd ofyn i gael cydymaith gyda chi pan fyddwch yn pleidleisio, neu efallai bydd staff yn yr orsaf bleidleisio yn gallu'ch helpu chi.

2. Dywedwch eich enw a'ch cyfeiriad wrth y staff yn yr orsaf bleidleisio fel y gallant wirio eich bod ar y gofrestr etholiadol. Gallwch ddangos eich cerdyn pleidleisio iddynt, ond nid oes ei angen arnoch i bleidleisio.

3. Bydd staff yr orsaf bleidleisio'n rhoi papur pleidleisio i chi a fydd yn rhestru pob parti ac ymgeisydd y gallwch fwrw pleidlais drosto. Efallai y cewch fwy nag un papur pleidleisio os oes mwy nag un etholiad ar yr un diwrnod. Os oes gennych nam ar y golwg, gallwch ofyn am ddyfais pleidleisio arbennig sy'n caniatáu i chi bleidleisio ar eich pen eich hun yn ddirgel.

4. Ewch â'ch papur pleidleisio i mewn i'r bwth pleidleisio fel na all neb weld sut rydych yn pleidleisio. Darllenwch y papur pleidleisio'n ofalus; bydd yn dweud wrthych sut i fwrw'ch pleidlais. Peidiwch ag ysgrifennu unrhyw beth arall ar y papur neu mae'n bosib na chaiff eich pleidlais ei chyfrif.

5. Yn olaf, pan fyddwch wedi marcio'ch pleidlais, plygwch y papur pleidleisio'n hanner a'i roi yn y blwch pleidleisio. Peidiwch â gadael i neb weld eich pleidlais. Os nad ydych yn siŵr beth i'w wneud, gofynnwch i'r staff yn yr orsaf bleidleisio i'ch helpu.

Os nad ydych chi erioed wedi pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio, neu'n ansicr sut i wneud hynny, gofynnwch yn yr orsaf bleidleisio a bydd y staff yn barod i'ch helpu