Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Etholwyr Tramor

Gall dinasyddion Prydain sy'n byw dramor gadw eu hawl i bleidleisio yn etholiadau Senedd y DU ac Ewrop am gyfnod o 15 mlynedd o'u cofrestriad cofrestredig diwethaf yn y DU.

Os nad ydych chi erioed wedi'ch cofrestru yn etholwr yn y DU, ni fydd hawl gennych gofrestru fel etholwr tramor.

Fodd bynnag, os oeddech wedi gadael y DU cyn eich bod yn 18 oed, gallwch gofrestru yng nghyfeiriad eich rhieni neu warcheidwaid, ar yr amod eich bod wedi gadael y wlad lai na 15 mlynedd yn ôl.

Gall etholwyr tramor naill ai benodi person i bleidleisio ar eu rhan yn yr orsaf bleidleisio (dirprwy) neu ddewis pleidleisio eu hunain drwy'r post. Os dewisir pleidlais drwy'r post, dylai'r ymgeisydd ystyried faint o amser y bydd yn cymryd i'r post deithio i'r cyfeiriad tramor ac oddi yno, oherwydd bod Rheoliadau Cynrychiolaeth y Bobl 2001 (rheoliad 71(1)) yn nodi na ellir dosbarthu'r papurau pleidleisio'n gynt na 5.00pm ar yr unfed diwrnod gweithio ar ddeg cyn y diwrnod pleidleisio.

Os hoffech wneud cais i gofrestru fel Etholwr Tramor, cysylltwch â'n tîm Gwasanaethau Etholiadol a fydd yn barod i helpu

Bydd cofrestriad fel etholwr tramor yn para am ddeuddeg mis yn unig, felly rhaid cyflwyno cais bob blwyddyn.