Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gweision y Goron

Gallwch gofrestru fel Gwas y Goron neu Weithiwr y Cyngor Prydeinig os nad ydych yn aelod o'r lluoedd arfog ond yn cael eich cyflogi yng ngwasanaeth y Goron neu'r Cyngor Prydeinig mewn swydd y tu allan i'r DU. Gall gwraig/gŵr sy'n byw dramor gyda Gwas y Goron neu weithiwr i'r Cyngor Prydeinig gofrestru yn y ffordd hon hefyd. Mae'n rhaid i'r math hwn o ddatganiad i'w gofrestru gael ei adnewyddu bob blwyddyn er mwyn parhau i fod yn gymwys.

Gall y categori hwn o etholwr naill ai benodi dirprwy neu ddewis pleidleisio ei hunan drwy'r post. Os dewisir pleidlais drwy'r post, cofiwch ystyried faint o amser y gall gymryd i bost deithio i'r cyfeiriad tramor ac oddi yno.

Os hoffech wneud cais i gofrestru yn y ffordd hon, cysylltwch â'n tîm Gwasanaethau Etholiadol a fydd yn barod i helpu.