Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Dewiswch i fod yn y Gofrestr neu allan o'r Gofrestr

Mae'r gofrestr agored yn darn o'r gofrestr etholiadol, ond ni chaiff ei ddefnyddio ar gyfer etholiadau. Gellir ei brynu gan unrhyw berson, cwmni neu sefydliad. Er enghraifft, fe'i defnyddir gan fusnesau ac elusennau i gadarnhau manylion enw a chyfeiriad.

Bydd eich enw a'ch cyfeiriad yn cael eu cynnwys yn y gofrestr agored oni bai eich bod yn gofyn iddynt gael eu tynnu. Nid yw dileu'ch manylion o'r gofrestr agored yn effeithio ar eich hawl i bleidleisio.

Pwy sy'n defnyddio'r gofrestr Agored?

Mae defnyddwyr y gofrestr agored yn cynnwys:

 • Busnesau sy'n gwirio manylion hunaniaeth a chyfeiriad pobl sy'n gwneud cais am eu gwasanaethau megis yswiriant, llogi nwyddau a rhentu eiddo, yn ogystal â phryd y maent yn siopa ar-lein.
 • Elusennau ac asiantaethau gwirfoddol
 • Asiantaethau casglu dyledion
 • Cwmnïau marchnata uniongyrchol
 • Landlordiaid ac asiantau tai
 • Cynghorau lleol wrth adnabod a chysylltu â thrigolion;
 • Cwmnïau cyfeirlyfr ar-lein i helpu defnyddwyr y gwefannau i ddod o hyd i bobl, megis wrth aduno ffrindiau a theuluoedd;
 • Sefydliadau yn olrhain a nodi buddiolwyr polisïau ewyllysiau, pensiynau ac yswiriant
 • Cwmnïau sector preifat i wirio manylion ymgeiswyr am swyddi

Os ydych chi'n cofrestru i bleidleisio ar-lein, gallwch glicio ar y blwch os nad ydych am i'ch enw a'ch cyfeiriad ymddangos ar y gofrestr agored.

Gallwch hefyd newid eich dewis i optio allan ar unrhyw adeg trwy wneud cais i staff cofrestru etholiadol lleol gyda'ch enw, eich cyfeiriad llawn ac oes ydych am gael eich cynnwys neu'ch hepgor o'r gofrestr agored. Gallwch chi wneud hyn trwy ddefnyddio'r ffyrdd canlynol:

 • Ffôn: 01639 763 330
 • E-bost: elections@npt.gov.uk
 • Ysgrifennwch: Swyddog Cofrestru Etholiadol, Canolfan Ddinesig, Port Talbot, SA13 1PJ
 • Gallwch hefyd lawrlwytho a chwblhau'r ffurflen isod a'i hanfon atom yn y cyfeiriad uchod

Lawrlwytho

 • Optio allan o'r gofrestr olygedig (PDF 103 KB)

  m.Id: 11417
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Optio allan o'r gofrestr olygedig
  mSize: 103 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/5296/elections_app_perm_opt_out.pdf