Dyddiad tymor ysgol 2019-2020

Blwyddyn Academaidd 2019-2020
Tymor Dechrau'r Tymor Gwyliau Hanner Tymor Diwedd Tymor Diwrnodau
Dechrau Diwedd

Hydref 

2019

Dydd Llun

2fed Medi 

Dydd Llun

28fed Hydref

Dydd Gwener

1af Tachwedd

Dydd Gwener

20ain Rhagfyr

75

Gwanwyn

2020

Dydd Llun

6fed Ionawr

Dydd Llun

17fed Chwefror

Dydd Gwener

21ain Chwefror

Dydd Gwener

3ydd Ebrill

60

Haf

2020

Dydd Llun

20ain Ebrill

Dydd Llun

25fed Mai

Dydd Gwener

29fed Mai

Dydd Llun

20ain Gorffennaf

60
Cyfanswm: 195

Bydd ysgolion ar gau i ddisgyblion ar gyfer HMS/paratoadau staff am 5 niwrnod rhwng Dydd Llun 2ail Medi 2019 a Dydd Llun 20ain Gorffennaf 2020.

Gwyliau Banc

  • Dydd Gwener y Groglith, 10 Ebrill 2020
  • Dydd Llun y Pasg, 17 Ebrill 2020
  • Diwrnod Mai, 8 Mai 2020 (Holl ysgolion ar gau) *I nodi’r 75 mlynedd ers Diwrnod VE
  • Gwyl Banc y Gwanwyn, 25 Mai 2020