Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Dyddiadau Defnyddio Erbyn

Ar ôl dyfarniad gan yr Uchel Lys yn 2015, mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi cyhoeddi arweiniad manwl y gellir ei ganfod yma.
Mae'r nodyn cyngor yn nodi nad eithrir manwerthwyr o reolau dyddiadau "Defnyddio Erbyn". Nid eithrir arlwywyr fel arfer, oni bai fod y bwyd i'w ddefnyddio fel cynhwysyn/wedi newid o'i ffurf wreiddiol, a'i fod yn amodol ar ddogfennaeth gadarn a rheolaethau llym.

Arweiniad yr ASB - Dyddiadau Defnyddio Erbyn