Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Fforwm Mynediad

Mae Rheoliadau Addysg (Fforymau Derbyn) (Cymru) 2003 yn gofyn bod pob awdurdod lleol yng Nghymru yn sefydlu fforwm derbyn.

Mae'r Fforwmyn darparu sianel gyfathrebu ffurfiol rhwng Cyngor Castell-nedd Port Talbot, ei ysgolion a gynhelir, awdurdodau derbyn eraill a phartïon eraill â diddordeb i drafod effeithiolrwydd trefniadau derbyn lleol, a gynghori awdurdodau derbyn ar ffyrdd y gellir gwella eu trefniadau