Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Fforwm Mynediad

Mae Rheoliadau Addysg (Fforymau Derbyn) (Cymru) 2003 yn gofyn bod pob awdurdod lleol yng Nghymru yn sefydlu fforwm derbyn.

Mae'r Fforwmyn darparu sianel gyfathrebu ffurfiol rhwng Cyngor Castell-nedd Port Talbot, ei ysgolion a gynhelir, awdurdodau derbyn eraill a phartïon eraill â diddordeb i drafod effeithiolrwydd trefniadau derbyn lleol, a gynghori awdurdodau derbyn ar ffyrdd y gellir gwella eu trefniadau