Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gwasanaeth Lles Addysg

Mae Swyddogion Lles Addysg yn cefnogi rhieni sy'n profi anawsterau wrth sicrhau bod eu plant yn mynychu'r ysgol yn gyson.

Mae’r Gwasanaeth Lles Addysg yn hyrwyddo lles plant a mynediad cyfartai i addysg i bob plentyn.

Gwasanaethau a gynigir gan Dim y Swyddogion Lles Addysg

 • Cefnogi plant a theuluoedd
 • Cysylltiadau gydag ysgolion
 • Cyngor ar dderbyniadau a throsglwyddiadau ysgol
 • Gwybodaeth a chyngor am weithdrefnau gwahardd
 • Helpu rhieni i fodloni eu rhwymedigaethau cyfreithiol ynghylch presenoldeb ysgol
 • Trwyddedu cyflogaeth plentyn
 • Cyngor ar fudd-daliadau lles ac addysg
 • Hyrwyddo lles plant
 • Gweithio gydag asiantaethau cefnogaeth
 • Gorfodi rhwymedigaeth gyfreithiol ar yr Awdurdod Addysg Lleol parthed presenoldeb ysgol
 • Amddiffyn Plant

Gallwch gysylltu a'ch Swyddog Lles Addysg drwy ysgol eich plentyn.