Maethu Cymorth a Hyfforddiant

Maethu Cymorth a Hyfforddiant

Pan fyddwch yn deulu maeth, gallwn gynnig cefnogaeth eang i chi er mwyn helpu cymaint â phosibl.

Taliadau Maethu

Felgofalwr maeth, byddwch yn derbyn y canlynol:

 • ffiofalwr maethwythnosol
 • lwfans wythnosol ar gyfer pob plentyn neu berson ifanc
 • lwfans ar gyfer dillad ac arian poced ar gyfer pob plentyn neu berson ifanc
 • Grantiau y Nadolig, Pen-blwydd a gwyliau ar gyfer pob plentyn neu berson ifanc 

Cyngor a Gwybodaeth

Yn ystod eich cyfnod fel teulu maethu, bydd angen cefnogaeth a chymorth i chi. Fel tîm maethu byddwn yn darparu'r holl gefnogaeth a'r cymorth y bydd angen ar eich teulu

Rydym yn credu fod hyfforddiant yn ffordd bwysig i ennill sgiliau ac i gwrdd â gofalwyr maeth eraill. Bydd y cyrsiau o fewn yr ardal leol ac mae disgwyliad i chi fynychu.

Hyfforddiant/Cefnogaeth

Byddwch yn cael mynediad at yr hyfforddiant canlynol:

 • Cyn-Cymeradwyaeth "Sgiliau ar gyfer Maethu" Mae hyfforddiant ar gael i'r teulu i gyd
 • hyfforddiant parhaus ar gael i'ch helpu i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth
 • Cyfle i ennill Diploma mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Plant a Phobl Ifanc)

Byddwn yn darparu cymorth parhaus drwy oruchwyliaeth, cyngor ac arweiniad. Byddwch yn cael:

 • Gweithiwr CymdeithasolMaethupenodedig
 • Gwahoddiad igrwpiau cefnogi
 • Aelodaethi'nCymdeithasGofal MaethCNPT

Tu Allan I Oriau ar-Call Cymorth

Mae cymorth ar gael yn ystod y nos ac ar benwythnosau drwy linell ffon bwrpasol. 

Consesiynau Hamdden

Fel teulu maethu, byddwch yn derbyn pas Hamdden Cymunedol Celtic. Mae hyn yn cynnig consesiynau ar yr holl ganolfannau hamdden yn y Fwrdeistref Sirol.

Cymorth Meibiona Merched

Os oes gennych plant eich hun yn y cartref, byddant yn maethu hefyd. Rydym yn cydnabod hyn ac yn cynnig cefnogaeth ar gyfer eich plant geni. Rydym hefyd yn darparu:

 • Sesiynau hyfforddi
 • diwrnodaugweithgareddau
 • diwrnodau hwyli'r Teulu

Ffoniwch ni ar 01639 685866