Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cymudo i'r Gwaith ar y Beic

Cymudo i'r Gwaith ar y Beic

Pam beicio i'r gwaith?

Mae beicio yn gyflymach na char mewn trefi, yn gyflymach na cherdded ac mae'r beic yn un o'r peiriannau mwyaf ynni-effeithlon. Mae'r faint o ynni sydd ei angen i bweru beic dair milltir dim ond gallu symud car 85 metr! Yr ydych hefyd yn chwarae rhan bwysig o ran ostwng allyriadau CO2 y nwy sydd yn cynhesu'r blaned.

Sut mae’r cynllun beicio i gwaith yn gweithio

Efallai y bydd eich cyflogwr naill ai yn rhedeg cynllun beicio i'r gwaith eu hunain neu drwy ddarparwr trydydd parti, fel siop feiciau. Trwy'r cynllun, gallech gael fenthyciad o beic a / neu offer ddiogelwch.

Rhaid i chi ddefnyddio'r beic a / neu offer diogelwch yn bennaf (mwy na 50 y cant o'r amser) ar gyfer teithiau 'cymwys'. Mae hyn yn golygu taith cyfan neu ran o daith:

Mae cymryd rhan yn y cynllun yn golygu nad oes rhaid i chi dalu cyfandaliad ymlaen llaw i brynu beic a / neu offer diogelwch. Yn lle hynny, fe allech chi fenthyg beic a / neu offer gan eich cyflogwr, fel arfer hyd at werth o £1000.

Rhestrir isod rai o'r nifer o wefannau sy'n gallu cynnig cyngor ac awgrymiadau ar sut mae'r cynlluniau hyn yn gweithio:

Parcio Beiciau yng Nghastell-nedd Port Talbot

Mae lle diogel, cyfleus i adael eich beic yn bwysig, p'un a ydych yn mynd i weithio, mynd i'r siopau, neu ymweld â phentref gwledig. Er mwyn helpu i ehangu dewisiadau teithio, ac annog gweithgarwch corfforol, Mae Castell-nedd Port Talbot wedi gosod nifer o stondinau beic ar draws y fwrdeistref.

Os ydych yn gwybod am leoliad lle byddai stondin yn ddefnyddiol, byddem yn falch o glywed eich awgrymiadau. anfonwch e-bost i greener@npt.gov.uk.

Ar gyfer lleoliadau mannau parcio beiciau yng Nghastell-nedd Port Talbot sydd eisoes yn bodoli, gweler y map isod. 

Lawrlwytho

 • Map of Cycle Parking in Neath Port Talbot (PDF 1.11 MB)

  m.Id: 11521
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Map of Cycle Parking in Neath Port Talbot
  mSize: 1.11 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/5400/bicycleracksinnpt.pdf