Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Hyfforddi, Clybiau a Llogi

Dechrau Arnigyda Seiclo

Ystyried dechrau seiclo? Boed am hwyl, ffitrwydd neu gludiant mae reidio beic yn ffordd wych i fynd o gwmpasCyn eich taith gyntaf, cerwch â'ch beic i'r siop i gael archwiliad. Efallai y byddwch angen teiars, breciau neu cadwyn newydd.  Ewch i'ch siop feiciau lleol a gofynnwch pa maint feic sydd yn addas i chi. Gall y siop eich helpu i ddewis beic sy'n gweddu eich anghenion. Mae beiciau mynydd a beiciau hybrid yn cynnig teiars ehangach a mwy o gysur.  Mae beiciau ffordd yn fwy erodynamig ac yn dda i bellteroedd hirach.

Clybiau Beicio

Mae ymuno â chlwb beicio lleol yn ffordd wych i gael cyngor ar feicio, y math o feicio sydd yn addas i'ch pwrpas, yn ogystal mae'n ffordd wych o fwynhau manteision beicio, cadw'n heini a gwneud ffrindiau newydd, isod mae rai o glybiau beicio lleol efallai yr hoffech ystyried ymuno.

Mae Swansea Wheelrights yn glwb beicio lle mae'r ffocws i helpu i gael pobl ar feiciau gan, ee, darparu dosbarthiadau i ddechreuwyr.

Mae Port Talbot Wheelers yn trefnu amrywiaeth o rasys agored a threialon amser yn ystod y flwyddyn. Mae ganddynt nifer o reidiau drwy gydol yr wythnos sy'n addas i safonau amrywiol.

Mae'r Grŵp Beicio Abertawe, yn beicio mewn  ac o amgylch yr ardaloedd cyfagos i Abertawe.  Darperir ar gyfer pob oedran a lefel, ond sylwer dylai dan 16 oed fod yng nghwmni rhiant neu warcheidwad.

Siopau Seiclo, Hyfforddiant a Llogi Beiciau

Mae digon o opsiynau i ddewis ohonynt, p'un a ydych yn chwilio i brynu neu logi beic. Mae gan Barc Coedwig Afan ei Sied Feiciau hun, gyda beiciau llogi ar gael yn ddyddiol.

Mae Skyline Cycles wedi ei lleoli yn ddelfrydol o dan y ganolfan beicio mynydd Glyncorrwg ac yn cynnig popeth y mae angen ar unrhyw feiciwr mynydd. Mae Skyline Cycles yn cynnig amrywiaeth eang o feiciau newydd ar werth, beiciau demo i roi cynnig ar, a hefyd gweithdy proffesiynol ar gyfer unrhyw broblemau beic.

Mae Parc GwledigMargamhefyd yn cynnigllogi beiciau.

Mae hyfforddiant ar gael hefyd, gyda nifer o lefelau hyfforddiant Cyclecraft ar gael yn nptroadsafety.

Ymwybyddiaeth Beicio Lefel 1

Ei gynnal mewn amgylchedd a reolir i ffwrdd o ffyrdd a thraffig. Mae beicwyr fel arfer yn cael eu hyfforddi mewn grwpiau. Darparu'r sgiliau rheoli beic sylfaenol gan gynnwys ddechrau a pedlo, stopio, manwfro, signalau a defnyddio'r gerau.

Lefel Cyclecraft 2

Hyfforddiant ar y ffyrdd ar gyfer y rheiny sydd wedi cwblhau Lefel 1 ac yn barod i symud ymlaen; mae'n rhoi profiad beicio go iawn ac yn gwneud hyfforddeion yn teimlo'n fwy diogel ac yn gallu delio â thraffig ar deithiau cymudo byr neu wrth feicio i'r ysgol. Mae hyfforddiant yn bennaf mewn grwpiau bach dros nifer o sesiynau.

Lefel Oedolion 3

Datblygu'r sgiliau sylfaenol ac mae'n hyfforddi beicwyr i wneud teithiau mewn amrywiaeth o amodau traffig gymwys, yn hyderus ac yn gyson. Bydd seiclwyr sy'n cyrraedd y safon Lefel 3 yn gallu delio â phob math o amodau ffyrdd a sefyllfaoedd mwy cymhleth.