Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ymweldwch Traeth Aberafan

Ynglŷn â'r traeth

Glan y môr Aberafan yw un o draethau hiraf Cymru gyda promenâd cyfoes sy'n edrych dros Fae Abertawe. Mae'r lle hwn yn boblogaidd beth bynnag fo'r tywydd, yn y gaeaf mae’r promenâd yn llawn o gerddwyr wedi gwisgo’n gynnes, ac yn yr haf, mae’r traeth yn denu addolwyr haul.

Gwelodd y mileniwm newydd adfywiad o'r ardal - gan gynnwys ystadau tai preifat modern a chartrefi gyda golygfeydd ar draws Bae Abertawe. Mae blaen y traeth wedi cael ei hail-adeiladu i wella ei atyniad, gyda piazza, parc sglefrio, maes chwarae antur a thoiledau cyhoeddus. Sefydlwyd chwe-sgrîn sinema a agorwyd ger glan y môr yn 1998, nesaf at y Lido Afan.Mae Aberafan yn fan syrffio poblogaidd 'beth bynnag yw mis o'r flwyddyn, rydych yn sicr o ddod o hyd i dorf o syrffwyr sydd yn chwilio am y don berffaith!  Mae yna nifer o chwaraeon dŵr eraill ar gael hefyd, megis hwylfyrddio, syrffio barcud a chaiacio.

Nid yw diwrnod ar draeth Aberafan yn gyflawn heb fag o sglodion, ac ar gyfer y rhai sy'n chwilio am rywbeth ychydig yn wahanol mae yna nifer o dafarndai ar hyd y promenâd. Yn ogystal, mae'r traeth wedi cael ei hadfywio drwy gyflwyno cerfluniau modern.

Gellir cyrraedd y traeth mewn car, bws ac ar droed, gyda pharcio ar gael ar hyd y promenâd ar gyfer sawl car. Mae gwaharddiad rhannol ar gŵn sy'n gweithredu rhwng Mai - Medi.

Toiledau

Mae'r toiledau ar Draeth Aberavon ar agor rhwng 8.30yb - 6.30yp gyda mwy o gyfundrefnau glanhau.

Nid oes cynorthwywyr parhaol yn y toiledau. Anogir pobl i gymryd cyfrifoldeb am eu lles eu hunain trwy ddilyn yr arwyddion a'r marciau llawr sydd ar waith.

Meysydd Chwarae

Mae meysydd chwarae'r plant ar lan y môr Aberavon ar agor, ond gyda newidiadau sylweddol.

Bydd arwyddion amlwg yn rhoi gwybod i ddefnyddwyr am y canlynol:

  • Dim ond un oedolyn ddylai fod gyda phlant ar y tro
  • Peidiwch â dod â bwyd a diod i'r ardal chwarae
  • Gadewch os yw'r ardal chwarae'n orlawn
  • Peidiwch â defnyddio'r cyfleuster os oes gennych symptomau Covid-19
  • Gadewch i eraill adael cyn i chi fynd i mewn i'r maes chwarae a pheidiwch ag aros yn agos at offer chwarae
  • Nid yw'r meysydd chwarae'n cael eu staffio na'u glanhau ar ôl pob defnydd felly defnyddiwch hylif diheintio a golchwch eich dwylo
  • Ceisiwch osgoi cyffwrdd gyda'ch wyneb, a fyddwch cystal â pheswch neu disian i mewn i hances bapur a'i waredu'n ddiogel

Gwahardd cŵn traeth Aberavon

Mae cyfyngiad cerdded cŵn traeth Aberavon ar waith ar hyn o bryd. Mae hyn yn atal cŵn rhag mynd i mewn i ran ddynodedig o'r traeth ac yn ei gwneud yn ofynnol i gŵn fod ar dennyn bob amser. Gellir dirwyo perchnogion cŵn am fethu â dilyn y gorchymyn.