Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Trwydded Mangre

Mae trwydded mangre'n ofynnol os ydych yn dymuno darparu un neu fwy o'r gweithgaredau trwyddedadwy canlynol:

  • Cyflenwi alcohol
  • Darparu adloniant rheoledig.
  • Darparu lluniaeth yn hwyr y nos (hynny yw, gwerthu bwyd twym neu ddiod ar unrhyw adeg rhwng 11pm a 5am i'w fwyta neu ei hyfed yn y fangre neu'r tu allan iddi).

Mae mwy o wybodaeth ac arweiniad ar sut i wneud cais ar gael ar wefan y Swyddfa Gartref.

Mwy o wybodaeth ac arweiniad ar sut i wneud cais Gwneud cais ar-lein

Trwyddedau mangre cysylltiedig: