Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

NPT Gwasanaeth Gweithgarwch Corfforol a Chwaraeon

Croeso i'r Wefan Gweithgaredd Corfforol a Chwaraeon

Dod o hyd i wybodaeth am brosiectau sydd ar gael gennym yng Nghastell-nedd Port Talbot i annog y boblogaeth i fod yn fwy gweithgar yn gorfforol.

Mae gan y Gwasanaeth Gweithgarwch Corfforol a Chwaraeon weledigaeth o hyrwyddo bywyd gwell drwy fyw'n actif. Mae ein tîm rhagorol o staff wrth law i helpu i sicrhau bod ein gweledigaeth yn dod yn realiti..

Cael gwybod am ein rhaglenni chwaraeon mewn ysgolion e.e. Campau'r Ddraig

Sut y gall y Cynllun Atgyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol eich helpu chi.

Mae grantiau ar gael i ddatblygu eich prosiect chwaraeon cymunedol, ffurflenni cais am grantiau