Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Presenoldeb yn yr Ysgol a Lles

Gwasanaeth Lles Addysg

Sut yr ydym yn cefnogi rhieni i sicrhau bod plant yn mynychu'r ysgol yn rheolaidd

Eithriadau Meddygol

Canllawiau ar wahardd o'r ysgol oherwydd clefydau heintus

Presenoldeb yn yr Ysgol

Mae pwysigrwydd eich ysgol plentyn yn mynychu'n rheolaidd

Addysg Cartref Etholiadol

Canllawiau ar gyfer rhieni sy'n dewis addysgu plant eu hunain

Amserlenni Bysiau Ysgol

Edrychwch ar Amserlenni Bysiau Ysgol Castell-nedd Port Talbot yma

+