Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Iechyd yr Amgylchedd

Mae Adran yr Amgylchedd Castell-nedd Port Talbot yn darparu amrywiath eang o wasanaethau i breswylwyr a busnesau yn y fwrdeistref sirol. Mae ein gwasanaethau yn cael eu hanelu at wneud Castell-nedd Port Talbot yn lle glân, iach, ac yn ddiogel i fyw a gweithio.

Ymhlith y tudalennau hyn gallwch ddod o hyd i rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau, ein manylion cyswllt, a ffurflen gais  / gwyno am gwasanaeth ar-lein.

Cyngor Newydd ar Corornafeirw (COVID-19)

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi cyhoeddi cyngor ar Coronafeirws Newydd

Niwsans sŵn

Niwsans sŵn

Rhoi gwybod am eiddo gwag

Cysylltwch â ni os ydych chi’n poeni am eiddo gwag, adfeiliedig neu mewn cyflwr gwael

Hylendid Bwyd ac Busnesau Bwyd

Rheoli diogelwch bwyd, cynllun sgoriau glendid bwyd, defnyddio erbyn y dyddiadau

Cael gwared ar Glymog Siapan

Rydym yn cynnig gwasanaeth triniaeth ar gyfer tirfeddianwyr er mwyn helpu i reoli lledaeniad y Clymog Siapan.

Ffïoedd a Thaliadau 2023-2024

Rhestr o ffioedd iechyd yr amgylchedd a thaliadau

Monitro Ansawdd Aer

Dod o hyd i wybodaeth am ansawdd yr aer, tir a dŵr yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Rheoli Clefydau Heintus

Rydym yn ymchwilio i achosion o salwch a gludir gan fwyd