Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Yn Derbyn Blwyddyn

Ceir nifer o resymau pammae rhieni'n teimlo'r angen i symud eu plentyn o un ysgol i ysgol arall. Yn amlwg, cychwyn newydd mewn ysgol newydd ar ddechrau blwyddyn ysgol newydd fyddai dewis y rhan fwyaf o rieni a rhaid ystyried yn ddwys cyn symud ysgol yn ystod y flwyddyn ysgol.

Fodd bynnag, nid yw hyn bob amser yn bosib oherwydd amgylchiadau acweithiau bydd symud yn ystod blwyddyn yn angenrheidiol. Ond cyn penderfynu newid ysgol, awgrymir yn gryf y dylai rhieni siarad ag athrawes neu bennaeth eu plentyn. Efallai y gallant helpu oherwydd gall problemau sy'n poeni plant a'u rhieni gael eu datrys heb orfod symud ysgol.

Gall newid ysgolion fod yn gam difrifol i’ch plentyn ei gymryd. Mae hyn yn arbennig o wir mewn ysgolion cyfun, yn enwedig pan fydd yn cyrraedd Blwyddyn 10 neu 11. Erbyn hyn, mae disgyblion eisoes wedi dewis eu hopsiynau arholiadau ac yn astudio ar eu cyfer. Gall eu dewis o opsiynau, neu fyrddau arholi, fod yn gwbl wahanol mewn ysgol newydd, hyd yn oed os yw’n ysgol o fewn Castell-nedd Port Talbot.

Felly siaradwch a staff yn ysgol eich plentyn cyn i chi symud eich plentyn. Os nad oes unrhyw ffordd arall ymlaen, yna lawrlwythwch ffurflen gais Yn Ystod y Flwyddyn ar gyfer ysgolion Cyfun a Chynradd.

Ni ddylai rhieni symud eu plentyn o ysgol, nes bod derbyniad i ysgol arall wedi eu cadarnhau.

 • Cais Am Le Mewn Ysgol (PDF 560 KB)

  m.Id: 29109
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cais Am Le Mewn Ysgol
  mSize: 560 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/15912/cais-am-le-mewn-ysgol.pdf