Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Trwydded

Mae angen trwyddedau pan fo adeiladau yn darparu cyfleuster hapchwarae ond naill ai'r arian neu wobrau yn isel iawn neu ddim gamblo yw prif swyddogaeth y safle. Mae'n ofynnol i gael trwyddedau ar gyfer y gweithgareddau canlynol:

  • safleoedd sy'n cynnig peiriannau gyda arian a gwobrau isel iawn (categori D yn unig)
  • safleoedd gyda drwyddedu alcohol sy'n cynnig peiriannau hapchwarae (categori C & D yn unig)
  • clwb aelodau sy'n cynnig peiriannau hapchwarae a mathau eraill o weithgaredd gamblo

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y Comisiwn Hapchwarae

Lawrlwytho

  • Ffurflen Gais am Hysbysu: 2 neu Lai Peiriant Hapchwarae / Trwydded Peiriant Hapchwarae (PDF 311 KB)
  • Ffurflen Cais am Drwydded Hapchwarae Clwb / Peiriant Clwb (PDF 262 KB)
  • Ffurflen Gais am Trwydded Gwobrau (PDF 403 KB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete