Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Loterïau Cymdeithasau Bach

Rhaid i gymdeithasau sy'n dymuno gwerthu tocynnau loteri gofrestru gyda'r cyngor. I gofrestru loteri cymdeithas fach, rhaid i sefydliad fod wedi'i sefydlu ac yn cael ei gynnal:

 • at ddebenion elusennol
 • at ddiben cyfranogi mewn chwaraeon, athletau neu weithgaredd diwylliannol neu eu cefnogi
 • • at unrhyw ddiben anfasnachol ar wahân i elw preifat.

Er mwyn i gymdeithas gael ei hystyried yn "loteri cymdeithas fach", rhaid i gyfanswm gwerth tocynnau sy'n cael eu gwerthu fesul loteri sengl fod yn £20,000 neu’n llai, neu ni ddylai cyfanswm gwerth tocynnau sy'n cael eu gwerthu ar gyfer yr holl loterïau mewn blwyddyn galendr fod yn fwy na £250,000. Os yw'r gweithredwr yn bwriadu rhagori ar y naill werth neu'r llall, efallai y bydd angen eu trwyddedu gyda'r Comisiwn Gamblo fel loteri fawr.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefanY Comisiwn Gamblo

Lawrlwytho

 • Ffurflen Gais am Loteri Cymdeithas Fach (PDF 240 KB)

  m.Id: 16337
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen Gais am Loteri Cymdeithas Fach
  mSize: 240 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9279/application_gambling_smalllottery_gdpr.pdf