Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Awdurdod Heddlu De Cymru 21-22

Mae biliau Treth Gyngor hefyd yn cynnwys swm ychwanegol i Heddlu De Cymru a Chomisiynydd Troseddau. Mae'r taliadau hyn i'w gweld isod.

Faint fyddwch chi'n ei dalu eleni?

Awdurdod Heddlu De Cymru 2021-22
Band Swm
A £191.81
B £223.78
C £255.75
D £287.72
E £351.66
F £415.60
G £479.53
H £575.44
I £671.35