Awdurdod Heddlu De Cymru 20-21

Mae biliau Treth Gyngor hefyd yn cynnwys swm ychwanegol i Heddlu De Cymru a Chomisiynydd Troseddau. Mae'r taliadau hyn i'w gweld isod.

Faint fyddwch chi'n ei dalu eleni?

Awdurdod Heddlu De Cymru 2020-21
Band Swm
A £181.81
B £212.11
C £242.41
D £272.72
E £333.32
F £393.92
G £454.53
H £545.43
I £636.34