Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cyngor ar Gyfer Landlordiaid

Cyngor ar Gyfer Landlordiaid

Hunan Gwasanaeth: Budd-daliadau Ar-lein Cyfrifon ar gyfer Landlordiaid

Os yw taliadau Budd-dal Tai eich tenantiaid yn cael ei dalu'n uniongyrchol i chi, gallwch weld manylion y cyfrif ar-lein.

I ddefnyddio'r gwasanaeth hwn rhaid i chi gofrestru drwy ddilyn y ddolen isod a llenwi'r ffurflen gofrestru ar-lein.

Cofrestrwch Nawr / Mewngofnodi

Unwaith y byddwch wedi cofrestru gyda ni, byddwn yn anfon rhif PIN unigryw i chi. Pan fyddwch yn derbyn y rhif PIN hwn, byddwch gallu parhau i gofrestru ar gyfer Hunan Gwasanaeth.

Beth alla i ddefnyddio'r gwasanaeth am?

Os ydych yn landlord sy'n derbyn Budd-dal Tai eich tenantiaid yn uniongyrchol, unwaith y byddwch wedi cofrestru ac wedi derbyn eich rhif PIN unigryw, byddwch gallu defnyddio'r gwasanaeth hwn i wneud y canlynol:

  • Gwirio hawliadau Budd-dal Tai a delir yn uniongyrchol I chi
  • Weld pryd y taliad nesaf yn ddyledus
  • Weld pa daliadau wedi'u gwneud o'r blaen
  • Gwirio hawliadau budd-dal wythnosol
Noder, pan fyddwch yn cofrestru, dim ond opsiwn y landlord sydd ar gael ar hyn o bryd trwy'r hunan gwasanaeth

Derbyn amserlenni landlord drwy e-bost

Rydym yn y broses o drosi rhag anfon amserlenni papur i anfon amserlenni e-bost. 

Anfonwch e-bost atom yn housing.benefits@npt.gov.uk gan ddarparu eich cyfeiriad e-bost yr ydych am i ni ddefnyddio ac eich rhif "credydwr" sydd i'w weld ar y dde uchaf eich amserlen.