Hepgor gwe-lywio

School Term Dates 2017-2018

Blwyddyn Academaidd 2017/2018
Tymor Dechrau'r Tymor Gwyliau Hanner Tymor Diwedd Tymor Diwrnodau
Dechrau Diwedd

Hydref 

2017

Dydd Llun

4ydd Medi

Dydd Llun

30fed Hydref

Dydd Gwener

3ydd Tachwedd

Dydd Gwener

22ain Rhagfyr

75
40+35

Gwanwyn

2018

Dydd Llun

8fed Ionawr

Dydd Llun

19fed Chwefror

Dydd Gwener

23ain Chwefror

Dydd Iau

29fed Mawrth

54
30+24

Haf

2018

Dydd Llun

16fed Ebrill

Dydd Llun

28fed Mai

Dydd Gwener

1af Mehefin

Dydd Mawrth

24ain Gorffennaf

66
29+37
Cyfanswm: 195

Bydd ysgolion ar gau i ddisgyblion ar gyfer HMS/paratoadau staff am 5 niwrnod rhwng Dydd Llun 4ydd Medi 2017 a Dydd Mawrth, 24ain Gorffennaf 2018.

Yr Ysgolion fydd yn Pennu'r diwrnodau HMS/paratoadau staff.

Gwyliau Banc

Blwyddyn Newydd, 1 Ionawr 2018

Dydd Gwener y Groglith, 30 Mawrth 2018

Dydd Llun y Pasg, 2 Ebrill 2018

Diwrnod Mai, 7 Mai 2018 (Holl ysgolion ar gau)

Gwyl Banc Gwanwyn, 28 Mai 2018

Gwyl Banc Haf, 27 Awst 2018