Cyngor Llifogydd

Cyngor Llifogydd

Mae gan yr Tîm Cynllunio ar gyfer Argyfwng drefniadau ar waith i fonitro ac ymateb i lifogydd yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot.

Mae Gwasanaeth Adnoddau Naturiol Cymru 'Rhybuddion Llifogydd Uniongyrchol' yn cynnig rhybuddion llifogydd ar gyfer Cymru.  Mae'r gwasanaeth hwn yn caniatáu i drigolion derbyn rhybuddion llifogydd sydd yn berthnasol i'w lleoliad.

Gall rhybuddion cael ei hanfon 24 awr y dydd i cyfeiriadau e-bost, ffonau symudol, neges llais, ffacs neu alwr. Yn ogystal, gellir cael gwasanaeth ffôn 'Floodline' ddydd neu nos ar gyfer rhybuddion llifogydd a chyngor.

Cyngor Adnoddau Naturiol Cymru

Adnoddau Naturiol Cymru tri cham i'w cymryd i baratoi ar gyfer llifogydd:

  1. Ewch i wefan Adnoddau Naturiol Cymru neu ffoniwch eu llinell llifogydd 24 awr ar 0345 988 1188 i gael gwybod os ydych mewn perygl o lifogydd
  2. Cewch wybod os oes rhybuddion llifogydd ar gael yn eich ardal chi.
  3. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deall y codau rhybuddion llifogydd fel eich bod yn gwybod beth i'w wneud pan fod rhybudd llifogydd yn cael ei gyhoeddi.

 

Manylion cyswllt Llifogydd

Gellir ei ddefnyddio manylion cyswllt isod yn ystod digwyddiadau llifogydd:

  • Perygl i fywyd – 999
  • Llifogydd / argyfyngau ar y priffyrdd - 01639 686868
  • Llifogydd o brif afon (Adnoddau Naturiol Cymru) - 03000 65 3000
  • Gwasanaeth gwybodaeth chyngor 24 awr ac ar gyfer llifogydd a rhybuddion llifogydd (Adnoddau Naturiol Cymru) - 0345 988 1188
  • Gwybodaeth mewn Argyfwng a chanllawiau ynglŷn â llifogydd ar garthffosydd, neu waith brys yn ymwneud â carthffosydd (Dwr Cymru) - 0800 0853968

Os ydy'ch yn denant cymdeithas tai, cysylltwch â'ch landlord yn uniongyrchol am unrhyw faterion llety.