Contact Western Bay APB

Cysylltwch â'r Bwrdd Cynllunio Ardal y Bae Gorllewinol

Mae yna nifer o ffyrdd i gysylltu â ni..Western Bay APB Logo

Bwrdd Cynllunio Ardal y Bae Gorllewinol
C/o Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Canolfan Ddinesig
Castell-nedd
SA11 3QZ
Ffôn: 01639 763532
E-bost: wbapb@npt.gov.uk

Cwrdd â'r tîm

Lleolir y tîm yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn y ganolfan ddinesig yn Castell-nedd. Y tîm sy'n darparu'r ysgrifenyddiaeth ar gyfer Bwrdd cynllunio ardal y Bae Gorllewinol ac yn goruchwylio y dyraniad o gyllid a darparu gwasanaethau camddefnyddio sylweddau yn yr ardal. Mae'r tîm yn gyfrifol am gyflawni strategaeth Llywodraeth Cymru am camddefnyddio sylweddau yn lleol.

 

Claire Jones
Pennaeth Strategaeth a Datblygu Camddefnyddio Sylweddau
Yn darparu arweiniad strategol proffesiynol ar gyfer Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau ar draws y Bae Gorllewinol
 
Julia Jenkins
Rheolwr Datblygu a Comisiynu
Yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu strategaethau cytundebol a chomisiynu ar gyfer y bwrdd cynllunio ardal y Bae Gorllewinol
Julia Jenkins

Lisa Warlow
Cymorth Busnes BCA & Cydgysylltydd Adolygu Achosion
Yn gyfrifol am fonitro darpariaeth gwasanaethau camddefnyddio sylweddau a gomisiynwyd a pherfformiad holl wasanaethau a ariennir gan y Bwrdd Cynllunio Ardal y Bae Gorllewinol.

Lisa Warlow
Carl Williams
Swyddog Contractau a Perfformiad
Yn darparu cymorth gweinyddol i'r Bwrdd Cynllunio’r Ardal a'i Is-grwpiau ac yn darparu rôl cydlynydd adolygu achosion o orddosau angheuol / ddim yn angheuol ar draws y rhanbarth.
Carl Williams