Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Prynu Prydles Tir

Cyngor Prydles Tir Preswyl

Os ydych yn talu rhent tir i'r Cyngor, ar gyfer eich eiddo preswyl, ers 1967, mae tenantiaid tai dan brydlesau hir wedi cael yr hawl naill ai i gaffael y rhydd-ddaliad neu i ymestyn y brydles o 50 mlynedd