Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Perchnogaeth Tir

Mae'r Cyngor yn cadw cofnodion ei berchnogaeth tir ac eiddo. Os ydych yn dymuno gwybod a oedd y Cyngor yn berchen darn penodol o dir, cysylltwch â Ystadau.

Ystadau
(01639) 68 69 82 (01639) 68 69 82 voice +441639686982

Wrth wneud eich ymholiad, dylech gynnwys y canlynol:

  • Manylion cyswllt
  • Disgrifiad byr
  • Lleoliad

Os nad yw'r tir o fewn mherchnogaeth y Cyngor, efallai y bydd y Gofrestrfa Tir yn gallu cynorthwyo:   

Cofrestrfa Tir yng Nghymru neu Ffôn: 0300 006 0411