Gwybodaeth I Ymwelwyr

Dyddiadau

Mae'r ffair yn cynnwys 3 prif ddigwyddiad:

  • Fair Hwyl, sydd wedi cael ei lleoli ym maes parcio Heol Milland - Dydd Mawrth 10 Medi i ddydd Sadwrn 14 Medi 2019, 18:00 tan hwyr. Mae'r Ffair Hwyl yn cael ei redeg gan 'Showman's Guild of Great Britain'
  • Ffair Stryd - sydd wedi cael ei lleoli yn y prif strydoedd canol tref Castell-nedd: Dydd Mercher 11 Medi i ddydd Sadwrn 14 Medi 2019, 09.00yb tan hwyr.
  • Ffair Ceffylau, sydd wedi'i leoli yn y Farchnad Wartheg ar Heol Werdd: Dydd Iau 12 Medi 2019, o 08:30yb tan 14:00yp (un diwrnod yn unig).

Cau Ffyrdd

O ddydd Llun 9 Medi i ddydd Sadwrn 14 Medi 2019, bydd ffyrdd ar gau ar draws yr ardal i gerddwyr yn y dref.

Noder bod y safle tacsi sydd wedi'i lleoli yn Stryd y Gwynt yn cael ei adleoli i Ffordd Fairfield (ochr arall i'r maes parcio aml-lawr) drwy gydol y ffair stryd.

Yn ogystal bydd Heol Werdd a’r Stryd Fasnachol ar gau rhwng 6.00yp a 12.00 hanner nos ddydd Gwener, 13 Medi a 1.00yp tan 12.00 hanner nos ddydd Sadwrn 14 Medi 2019 i sicrhau diogelwch cerddwyr.

Am wybodaeth bellach am gau ffyrdd, cysylltwch â Martin Brumby, Rheolwr y Prosiect - Priffyrdd 01639 686013.

Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Cynllun Cau Ffordd 2018
906 KB

Parcio Ceir

Bydd pob maes parcio (heblaw Milland Road) ar agor gyda pharcio am ddim ar ôl 18:00! Mae amseroedd agor maes parcio Aml-lawr Castell-nedd wedi'i ymestyn i 23:00.

  • Maes Parcio Heol Milland - ar gau i'r cyhoedd o ddydd Sul 8 Medi 2019 ac yn ail agor ddydd Llun 16 Medi 2019
  • Maes Parcio Stryd Fawr- Ar agor
  • Maes Parcio Stryd Rosser - Ar agor
  • Maes Parcio Aml Lawr Castell-nedd- Ar agor
Meysydd parcio yn Castell-nedd