Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ystadau Diwydiannol

Ystadau Diwydiannol

Mae'r is-adran Ystadau a Phrisio yn rhan o Wasanaethau'r Amgylchedd ac mae'n rheoli'r unedau diwydiannau cychwynnol sydd ar gael gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Mae 11 ystâd ddiwydiannol (gweler y ddewislen ar y chwith) a cheir tua 220 uned ar hyd a lled y fwrdeistref sirol sydd ar gael i fusnesau sy'n cychwyn. Mae'r unedau/swyddfeydd yn amrywio yn eu maint o 13.94 metr sgwâr (150 tr) i 464.52 metr sgwâr (5,000 tr) ar gyfer defnydd masnachol amrywiol. Fodd bynnag, o dan reoliadau cynllunio, ni chaniateir manwerthu.

Gweld ystadau ar fap rhyngweithiol

Sut I wneud cais

 • Sut I wneud cais (PDF 87 KB)

  m.Id: 11668
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Sut I wneud cais
  mSize: 87 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/5547/welsh_faqs.pdf