Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Ystadau Diwydiannol

Ystadau Diwydiannol

Mae'r is-adran Ystadau a Phrisio yn rhan o Wasanaethau'r Amgylchedd ac mae'n rheoli'r unedau diwydiannau cychwynnol sydd ar gael gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Mae 11 ystâd ddiwydiannol (gweler y ddewislen ar y chwith) a cheir tua 220 uned ar hyd a lled y fwrdeistref sirol sydd ar gael i fusnesau sy'n cychwyn. Mae'r unedau/swyddfeydd yn amrywio yn eu maint o 13.94 metr sgwâr (150 tr) i 464.52 metr sgwâr (5,000 tr) ar gyfer defnydd masnachol amrywiol. Fodd bynnag, o dan reoliadau cynllunio, ni chaniateir manwerthu.

 • Cwmgors Industrial Estate (PDF 482 KB)
 • Cwmtawe Business Park (PDF 419 KB)
 • Endeavour Close Industrial Estate (PDF 424 KB)
 • Glyncorrwg Village Workshops (PDF 368 KB)
 • Glynneath Village Workshops (PDF 442 KB)
 • Gurnos Industrial Estate (PDF 422 KB)
 • Lonlas Village Workshop (PDF 408 KB)
 • Milland Road Industrial Estate (PDF 426 KB)
 • Sandfields Young Business Centre (PDF 313 KB)
 • Crynant Business Park (PDF 2.59 MB)
 • Neath Abbey Business Park (PDF 3.03 MB)
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

Gweld ystadau ar fap rhyngweithiol

Sut I wneud cais

 • Sut I wneud cais (PDF 87 KB)