Hepgor gwe-lywio

Ystadau Diwydiannol

Ystadau Diwydiannol

Mae'r is-adran Ystadau a Phrisio yn rhan o Wasanaethau'r Amgylchedd ac mae'n rheoli'r unedau diwydiannau cychwynnol sydd ar gael gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Mae 11 ystâd ddiwydiannol (gweler y ddewislen ar y chwith) a cheir tua 220 uned ar hyd a lled y fwrdeistref sirol sydd ar gael i fusnesau sy'n cychwyn. Mae'r unedau/swyddfeydd yn amrywio yn eu maint o 13.94 metr sgwâr (150 tr) i 464.52 metr sgwâr (5,000 tr) ar gyfer defnydd masnachol amrywiol. Fodd bynnag, o dan reoliadau cynllunio, ni chaniateir manwerthu.

Gweld ystadau ar fap rhyngweithiol

 

Ystadau Diwydiannol
Cymorth
 • Lonlas Village Workshop Lonlas Village Workshop
 • Milland Road Industrial Estate Milland Road Industrial Estate
 • Sandfields Young Business Centre Sandfields Young Business Centre
 • Endeavour Close Industrial Estate Endeavour Close Industrial Estate
 • Glyncorrwg Village Workshops Glyncorrwg Village Workshops
 • Glynneath Village Workshops Glynneath Village Workshops
 • Gurnos Industrial Estate Gurnos Industrial Estate
 • Cwmgors Industrial Estate Information
 • Cwmtawe Business Park Cwmtawe Business Park
 • Crynant Business Park Crynant Business Park
 • Neath Abbey Business Park Neath Abbey Business Park

 

Sut I wneud cais
File type Document File size
pdf Sut I wneud cais 87 KB