Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau Cyffredin

Pan fydd y farchnad dan do yn agor?
Mae'r farchnad yn Dydd Llun agored I Ddydd Sadwrn o 9am tan 5pm

Yn y farchnad agored ar y Sul?
Nid yw'r farchnad yn Sul agored

Gall I barcio yn y farchnad?
Nid oes parcio ar gael ar gyfer y Farchnad. I gael rhagor o wybodaeth am barcio yng nghanol tref Castell-nedd, cliciwch yma

A yw cwn yn y Farchnad?Ac eithrio cŵn tywys, ni chaniateir cŵn yn y Farchnad

A oes analluoga cyfleusterau yn y Farchnad?
Mae toiledau ar gael, o fewn y Farchnad

A allaf ysmygu yn y Farchnad?Mae polisi dim ysmygu llym yn y Farchnad

Sut mae gwneud cais am stondin?
Cysylltwch am 

Richard Ford

 fwy o wybodaeth. Tel 01639 686694