Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cynllun Corfforaethol 2022-2027

Cafodd ‘Adfer, Ailosod, Adfywio’ ei addysgu gan farn pobl sy’n byw a gweithio yn y fwrdeistref sirol o’r camau cynharaf. Mae’r cynllun terfynol a gymeradwywyd gan y Cabinet ar 28 Chwefror 2022, yn ganlyniad chwe mis o ymgysylltu ac ymgynghori i sicrhau ei fod yn gydweithrediad rhwng y cyngor, partneriaid, busnesau, preswylwyr ac ymwelwyr â’r fwrdeistref sirol.

Mae’r cynllun yn ymdrin â’r cyfnod 2022 i 2027 ac mae’n amlinellu sut y bydd y cyngor yn ymdrin ag adfer ar ôl pandemig Covid-19 yn y tymor byr, canolig a’r tymor hirach.

Mae'n crynhoi'r cyd-destun y cafodd ei ddatblygu ynddo ac mae’n amlinellu rhaglen newid strategol y cyngor ar gyfer y pum mlynedd nesaf, sy’n cynnwys pedwar nod llesiant:  

 • Pob plentyn yn cael y dechrau gorau mewn bywyd
 • Pob cymuned yn ffynnu ac yn gynaliadwy
 • Ein hamgylchedd, diwylliant a threftadaeth leol yn cael ei fwynhau gan genedlaethau’r dyfodol
 • Mae pobl leol yn sgilgar ac yn gallu cael mynediad i swyddi gwyrdd o ansawdd uchel

Llawrlwytho

 • Adfer, Ailosod, Adnewyddu - Cynllun Corfforaethol 2022-2027 (PDF 21.84 MB)

  m.Id: 32461
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adfer, Ailosod, Adnewyddu - Cynllun Corfforaethol 2022-2027
  mSize: 21.84 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17198/cynllun-corfforaethol-2022-2027-adfer-ailosod-adfywio.pdf

 • Adfer, Ailosod, Adnewyddu - Cynllun Corfforaethol 2022-2027 - Plan ar tudalen (PDF 796 KB)

  m.Id: 32460
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adfer, Ailosod, Adnewyddu - Cynllun Corfforaethol 2022-2027 - Plan ar tudalen
  mSize: 796 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/17197/corporate-plan-wel.pdf

 • Newid Strategol Rhaglen 2023-2024 (PDF 2.67 MB)

  m.Id: 35482
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Newid Strategol Rhaglen 2023-2024
  mSize: 2.67 MB
  mType: pdf
  m.Url: /media/18728/strategic-change-programme-2023-2024-final-welsh-accessible.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete