Bwrdd Cynllunio Ardal y Bae Gorllewinol

 

Gwasanaethau

  • Pa fath o wasanaethau sydd ar gael yn lleol
  • Find the right service for you
  • ​Find out about sharing experiences

Area Planning Board Work

  • Look for key APB documents
  • Dates of meetings, agendas, papers and minutes
  • ​Meet the team
Western Bay Area Planning Board - Bae Gorllewinol Bwrdd Cynllunio Ardal

 

Mae Bwrdd Cynllunio Ardal y Bae Gorllewinol yn bartneriaeth o holl asiantaethau yn Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr sy'n gysylltiedig â mynd i'r afael a lleihau'r niwed sy'n gysylltiedig â chamddefnyddio sylweddau.    Mae'r Bwrdd yn gyfrifol am gynllunio gwasanaethau triniaeth a chydlynu cyllid oddi wrth Lywodraeth Cymru a ffynonellau eraill i sicrhau bod pobl sy'n byw yn y rhanbarth yn cael mynediad i wasanaethau sy'n diwallu eu hanghenion ac sy'n gwella eu lles.

Resources

Leaflets and Posters

Newyddion BCA

Western Bay Area Planning Board News

Prosiectau, Hyfforddiant a Digwyddiadau

Prosiectau, Hyfforddiant a Digwyddiadau