Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Tir Pori

Mae'r Cyngor yn Landlord masnachol mawr yn y sir ac mae gennym ddewis o dir amaethyddol. Pryd tir ar gael, allwchi chi'n gweld manylion isod.

Gwahoddir Tendrau

Am Dir Pori yng Nghyngor Bwrdeistref Castell-Nedd Port Talbot

Cyfle i dendro am tenantiaeth pori am bob un o’r darnau o dir a enwir islaw, am dymor penodol o 3 blynedd

Rhaid cyflwyno’r tendrau erbyn 12.00 y prynhawn ar Ddyd Gwener Hydref 15fed 2021.  Gallwch anfon y tendrau yn y post i Canolfan Ddinesig Port Talbot, Port Talbot SA13 1PJ neu cyflwynwch wrth law i Ganolfan Ddinesig Port Talbot ar Ddydd Gwener Hydref 15fed rhwng 9.00yb & 11.30yp (nid yw’r opsiwn yma ar gael unrhyw amser arall oherwydd sefyllfa’r Covid-19)

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Hazel Newman
Eiddo ac Adfywio
Y Ceiau
Ffordd Brunel
Parc Ynni Baglan
Castell-nedd
SA11 2GG pref