Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Strategaeth Llyfrgelloedd 2016-2021

Strategaeth Llyfrgelloedd 2016-2021

Gweledigaeth

Bydd Castell-nedd Port Talbot yn darparu rhwydwaith cryf, cynaliadwy o lyfrgelloedd cyhoeddus, rhai statudol a rhai a reolir gan y gymuned, ynghyd â gwasanaeth llyfrgelloedd ar-lein digidol, sydd ar gael bob dydd trwy'r dydd sy'n ymgorffori cyfryngau newydd, ac yn addasu i anghenion newidiol defnyddwyr llyfrgelloedd. Bydd y gwasanaeth yn cefnogi cymunedau Castell-nedd Port Talbot, gan helpu preswylwyr ac ymwelwyr mewn amrywiaeth eang o ffyrdd a sicrhau bod llyfrgelloedd yn cyfrannu at gymdeithas lle mae gan bawb gyfle cyfartal i gymryd rhan a ffynnu.

Strategaeth Llyfrgelloedd 2016 - 2021

  • Strategaeth Llyfrgelloedd 2016 - 2021 (PDF 144 KB)