Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Adroddiadau Monitro

Mae'n ofynnol ein bod ni'n paratoi ac yn cyhoeddi'r ddau adroddiad canlynol:

 • Adroddiad Blynyddol – yn manylu ar y camau a gymerwyd yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol i hybu teithio llesol a sicrhau cyllid ar gyfer llwybrau newydd; a'r
 • Adroddiad ar Lefel y Newid Defnydd – o ail gyflwyniad y Llwybrau Presennol, yn manylu ar sut mae lefel defnydd y llwybrau teithio llesol a'r cyfleusterau cysylltiedig wedi newid ers i'r Map gael ei gyflwyno ddiwethaf.

Diben yr adroddiadau yw monitro effaith y mapiau ac unrhyw seilwaith newydd ar lefelau defnydd y llwybrau teithio llesol. Bydd yr adroddiadau, felly, o ddiddordeb i bartneriaid cyflwyno yn ogystal ag unigolion a sefydliadau sydd â diddordeb mewn monitro llwyddiant y mapiau ac unrhyw gynlluniau.

Gellir gweld neu lawrlwytho adroddiadau monitro Castell-nedd Port Talbot isod.

Adroddiad Blynyddol Teithio Llesol

Adroddiad Blynyddol 2018

 • Adroddiad Blynyddol 2016 (Yn Saesneg) (PDF 31 KB)

  m.Id: 15621
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adroddiad Blynyddol 2016 (Yn Saesneg)
  mSize: 31 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/8723/ata_annual_report_2016.pdf

 • Adroddiad Blynyddol 2017 (Yn Saesneg) (PDF 36 KB)

  m.Id: 15622
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adroddiad Blynyddol 2017 (Yn Saesneg)
  mSize: 36 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/8724/ata_annual_report_2017.pdf

 • Adroddiad Blynyddol 2018 (Yn Saesneg) (PDF 41 KB)

  m.Id: 16792
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adroddiad Blynyddol 2018 (Yn Saesneg)
  mSize: 41 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9598/ata_annual_report_sept18.pdf

 • Adroddiad Blynyddol 2019 (Yn Saesneg) (PDF 61 KB)

  m.Id: 20486
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adroddiad Blynyddol 2019 (Yn Saesneg)
  mSize: 61 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/12381/active-travel-wales-act-2013-reporting-duties-annual-report-2018-19.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

Adroddiad ar Lefel y Newid Defnydd Teithio Llesol

Adroddiad ar Lefel y Newid Defnydd Teithio Llesol

 • Adroddiad ar Lefel y Newid Defnydd 2017 (Yn Saesneg) (PDF 88 KB)

  m.Id: 15623
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Adroddiad ar Lefel y Newid Defnydd 2017 (Yn Saesneg)
  mSize: 88 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/8725/ata_level_of_use_report_2017.pdf