Adroddiadau Monitro

Mae'n ofynnol bod y Cyngor yn paratoi ac yn cyhoeddi'r ddau adroddiad canlynol:

  • Adroddiad Blynyddol – yn manylu ar y camau a gymerwyd yn ystod y flwyddyn ariannol flaenorol i hybu teithio llesol a sicrhau cyllid ar gyfer llwybrau newydd; a'r
  • Adroddiad ar Lefel y Newid Defnydd – o ail gyflwyniad yr ERM, yn manylu ar sut mae lefel defnydd y llwybrau teithio llesol a'r cyfleusterau cysylltiedig wedi newid ers i'r Map gael ei gyflwyno ddiwethaf.

Diben yr adroddiadau yw monitro effaith y mapiau ac unrhyw seilwaith newydd ar lefelau defnydd y llwybrau teithio llesol. Bydd yr adroddiadau, felly, o ddiddordeb i bartneriaid cyflwyno yn ogystal ag unigolion a sefydliadau sydd â diddordeb mewn monitro llwyddiant y mapiau ac unrhyw gynlluniau.

Gellir gweld neu lawrlwytho adroddiadau monitro Castell-nedd Port Talbot isod.

Adroddiad Blynyddol Teithio Llesol

Adroddiad Blynyddol 2018
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Adroddiad Blynyddol 2016 (Yn Saesneg)
31 KB
pdf Adroddiad Blynyddol 2017 (Yn Saesneg)
36 KB
pdf Adroddiad Blynyddol 2018 (Yn Saesneg)
41 KB
pdf Adroddiad Blynyddol 2019 (Yn Saesneg)
49 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

Adroddiad ar Lefel y Newid Defnydd Teithio Llesol

Adroddiad ar Lefel y Newid Defnydd Teithio Llesol
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Adroddiad ar Lefel y Newid Defnydd 2017 (Yn Saesneg)
88 KB