Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Cyngor yn llofnodi siarter i gorffori hawliau rhieni ifanc mewn gofal neu’r rhai sy’n ei adael

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi mabwysiadu siarter arloesol sy’n sicrhau arfer dda o ran cefnogi mamau a thadau ifanc mewn gofal neu sydd yn y broses o adael gofal.

Agor Cyfleusterau Chwaraeon Newydd yng Nghwmafan a Phort Talbot

Mae dau gyfleuster chwaraeon sydd wedi cael eu hadnewyddu’n ddiweddar wedi agor ym Mharc Coffa Talbot, Port Talbot a Pharc Siencyn Powell, Cwmafan.

Pontio Tata Steel

Hwb ar-lein gyda gwybodaeth, cymorth a chefnogaeth i bobl a busnesau lle mae Pontio Tata Steel wedi effeithio arnynt.

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot