Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Ffliw Adar – cyflwyno mesur pellach i atal lledaeniad

Atgoffir preswylwyr Castell-nedd Port Talbot fod yn rhaid cadw pob dofednod ac adar caeth yn y DU dan do o’r wythnos hon ymlaen mewn ymdrech i gyfyngu ar ledaeniad ffliw adar.

Parc Gwledig Margam ymysg deg uchaf y DU – unwaith eto

Mae Parc Gwledig Margam wedi cael ei enwebu ymysg y deg uchaf o barciau a llecynnau gwyrdd mwyaf poblogaidd Prydain ar ôl cynnal pleidlais gyhoeddus – yr unig un yng Nghymru i ennill y fath glod.

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot

Gwybodaeth Godre’r Graig

Gwybodaeth Diweddaraf Godre’r Graig

Gwybodaeth am Lifogydd Sgiwen

Gwybodaeth Diweddaraf am Lifogydd Sgiwen

Tanysgrifio i'n cylchlythyr

I gael newyddion y cyngor diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch