Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Services

Gwasanaethau

Newyddion

Gwobrau’r Faner Werdd – Cydnabod Castell-nedd Port Talbot fel lleoliad rhai o lecynnau gwyrdd gorau’r wlad

Mae Cadw Cymru’n Daclus wedi datgelu enillwyr Gwobr Baner Werdd eleni – nod ansawdd rhyngwladol parc neu lecyn gwyrdd.

Golau gwyrdd i dîm newydd gyflawni cyrchfan drawsnewidiol yn Nyffryn Afan

Mae tîm cyflawni newydd wedi cael caniatâd cynllunio amodol i symud ymlaen gyda phrosiect cyrchfan hamdden drawsnewidiol yn Nyffryn Afan a allai greu cannoedd o swyddi a darparu manteision cymdeithasol ac amgylcheddol sylweddol i gymunedau yn yr ardal.

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot

Gwybodaeth Godre’r Graig

Gwybodaeth Diweddaraf Godre’r Graig

Gwybodaeth am Lifogydd Sgiwen

Gwybodaeth Diweddaraf am Lifogydd Sgiwen

Tanysgrifio i'n cylchlythyr

I gael newyddion y cyngor diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch