Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Datganiad ar ran Bwrdd Pontio Tata Steel / Port Talbot - 30 Tachwedd 2023

Cyfarfu Bwrdd Pontio Tata Steel / Port Talbot am yr ail dro dydd Iau 30 Tachwedd ar safle’r cwmni ym Mhort Talbot, lle y cytunwyd y cylch gorchwyl ac aelodaeth y ddau is-grŵp ar gyfer Pobl, Sgiliau a Busnes; ac ar gyfer Lle ac Adfywio.

Porthladd rhydd, cyfleusterau hamdden newydd, ac arian i dwristiaeth ymysg llwyddiannau’r cyngor mewn blwyddyn anodd

Sicrhau’r Porthladd Rhydd Celtaith gwerth miliynau o bunnoedd, agor pwll nofio, canolfan Sicrhau’r Porthladd Rhydd Celtaidd gwerth miliynau o bunnoedd, agor pwll nofio, canolfan hamdden a llyfrgell newydd Castell-nedd, a sicrhau dros £17m mewn arian Codi’r Gwastad ar gyfer coridor twristiaeth Cwm Nedd.

Pontio Tata

Pontio Tata

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot