Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Llai na thair wythnos ar ôl i sefydliadau Trydydd Sector yn CPT i wneud cais am gyfran o gronfa £500k+

Mae sefydliadau trydydd sector yng Nghastell-nedd Port Talbot yn cael eu hannog i beidio â cholli ar y cyfle i wneud cais am gyfran o dros hanner miliwn o bunnoedd o gyllid.

SYLW! – Tocynnau ar werth nawr ar gyfer Cyngerdd Gŵyl y Lluoedd Arfog

Mae tocynnau ar werth bellach ar gyfer Cyngerdd Gŵyl y Lluoedd Arfog Maer Castell-nedd Port Talbot ar nos Wener 11 Tachwedd. Bydd y cyngerdd yn un o uchafbwyntiau’r ŵyl eleni, wedi saib o ddwy flynedd pan gynhaliwyd y digwyddiadau’n rhithiol oherwydd Covid-19.

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Wcráin: cefnogaeth i bobl a effeithir

Sut gallwch chi helpu a chefnogi pobl Wcráin

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot