Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Cyngor yn Dod Ynghyd ag Elusen ‘Gathering Place’ i Gryfhau Cefnogaeth i Deuluoedd

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi dod ynghyd ag elusen leol yng Nghastell-nedd i gynnig help llaw i deuluoedd sy’n wynebu heriau yn ystod yr argyfwng costau byw parhaus.

Mal Pope i gyflwyno Cyngerdd y Cofio 2023 Maer Castell-nedd Port Talbot

Bydd Cyngerdd y Cofio Maer Castell-nedd Port Talbot, sy’n dychwelyd i Theatr y Dywysoges Frenhinol ddydd Gwener 27 Hydref, yn cael ei gyflwyno gan y canwr, cyfansoddwr a chyflwynydd radio a theledu poblogaidd Mal Pope.

Help gyda chostau byw

Rydyn ni eisiau sicrhau fod holl breswylwyr Castell-nedd Port Talbot yn cael yr help a’r gefnogaeth ariannol sydd ar gael iddyn nhw.

Parhewch i Sgwrsio

Gall eich barn, eich pryderon, a'ch syniadau helpu i lunio'r hyn y mae'r cyngor yn ei wneud yn y dyfodol.

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot