Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Services

Gwasanaethau

Newyddion

DIWEDDARIAD – CASTLE DRIVE, CIMLA, FFORDD WEDI DYMCHWEL

Bydd llwybr troed ar Castle Drive, Cimla – a ddioddefodd ddymchweliad difrifol i’r heol o ganlyniad i law trwm iawn ynghynt yn y mis – yn cael ei ailagor ar gyfer cerddwyr dros y penwythnos.

Adroddiad Blynyddol - Sut y gwnaeth Castell-nedd Port Talbot berfformio mewn blwyddyn o heriau eithriadol

Roedd ymdrechion ledled Castell-nedd Port Talbot i gynnal gwasanaethau hanfodol a chefnogi’r rheiny oedd fwyaf mewn perygl yn ystod pandemig Covid-19 yn “eithriadol”.

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot

Gwybodaeth Godre’r Graig

Gwybodaeth Diweddaraf Godre’r Graig

Gwybodaeth am Lifogydd Sgiwen

Gwybodaeth Diweddaraf am Lifogydd Sgiwen

Tanysgrifio i'n cylchlythyr

I gael newyddion y cyngor diweddaraf yn syth i’ch mewnflwch