Cyngor Castell-nedd Port Talbot

Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Croeso i Gyngor Castell-nedd Port Talbot

Gwasanaethau

Newyddion

Parc Gwledig Gnoll, sydd mor boblogaidd, dan warchae gan fandaliaid - Helpwch ni i warchod eich ased gymunedol werthfawr

Mae pandemig Covid-19 wedi dangos mor bwysig yw llecynnau agored cyhoeddus i’n llesiant o ran corff a meddwl, ac mae Castell-nedd Port Talbot yn ffodus o gael ardaloedd hyfryd o goedwig, parciau a glan môr.

Golau gwyrdd i gynllunio ar gyfer datblygiad atyniad antur o bwys yn Nyffryn Afan

Mae caniatâd cynllunio amodol ar gyfer tîm datblygu newydd i symud y gwaith o baratoi prosiect atyniad antur trawsnewidiol yn Nyffryn Afan bellach wedi cael ei roi ar ôl i ddogfen gyfreithiol gael ei harwyddo.

Digwyddiadau yn CNPT

Rhestr o Digwyddiadau

Dweud eich Dweud

Rhowch adborth i ni ar pynciau sy'n perthnasol i Castell-nedd Port Talbot

Gwybodaeth Godre’r Graig

Gwybodaeth Diweddaraf Godre’r Graig

Gwybodaeth am Lifogydd Sgiwen

Gwybodaeth Diweddaraf am Lifogydd Sgiwen