Hepgor gwe-lywio

Iechyd yr Amgylchedd

Iechyd yr Amgylchedd

Iechyd yr Amgylchedd

Mae Adran yr Amgylchedd Castell-nedd Port Talbot yn darparu amrywiath eang o wasanaethau i breswylwyr a busnesau yn y fwrdeistref sirol. Mae ein gwasanaethau yn cael eu hanelu at wneud Castell-nedd Port Talbot yn lle glân, iach, ac yn ddiogel i fyw a gweithio.

Ymhlith y tudalennau hyn gallwch ddod o hyd i rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau, ein manylion cyswllt, a ffurflen gais  / gwyno am gwasanaeth ar-lein.

Rheoli plâu

Cael problemau gyda Plâu. Erbyn hyn, gallwch archebu ar-lein,

Trefnu ymweliad i Rheoli Plâu

Polisi Gorfodaeth Iechyd yr Amgylchedd

Diben y polisi hwn yw sicrhau cydymffurfio â deddfwriaeth effeithlon tra'n lleihau'r baich i'r Cyngor, unigolion, sefydliadau a busnesau. Cliciwch isod i ddarllen y polisi