Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Budd-dal Tai a Chymorth Treth y Cyngor

Mae cynlluniau cymorth Tai a Threth y Cyngor yn darparu cymorth tuag at rhent a Threth y Cyngor ar gyfer pobl ar incwm isel. Mae'r tudalennau canlynol yn rhoi gwybodaeth am y cynlluniau ac yn dweud wrthych sut i wneud cais.

Gwnewch gais am Fudd-dal Tai

Sut i wneud cais am Fudd-dal Tai neu Gymhorthdal Treth Cyngor

Canllaw i Gymorth Treth Cyngor

Canllaw i gefnogaeth Treth Gyngor (Budd-dal Treth Gyngor yn flaenorol)

Taliadau Tai Dewisol

Ar gael i hawlwyr sydd angen help ychwanegol tuag at eu costau tai

Canllaw i Denantiaid Preifat

Canllaw i Fudd-dal Tai i Denantiaid Preifat

Cyfrifiannell Budd-daliadau

Defnyddiwch y cyfrifiannell i ddarganfod pa fudd-daliadau y gallech eu cael

Cyfrifiannell Hawliau Ystafell Wely

Cyfrifwch faint o ystafelloedd gwely rydych chi'n gymwys ar eu cyfer (Lwfans Tai Lleol)

Canllaw i Gordaliadau

Mae gordaliadau yn digwydd pan fyddwch chi'n cael budd-dal tâl nad oes gennych hawl iddo

Apeliadau Budd-dal Tai

Beth i'w wneud os ydych chi'n credu bod eich budd-dal yn anghywir

Adrodd Twyll Budd-dal

Sut i adrodd am dwyll budd-daliadau