Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ymylfaen Coffa Bloc Fâs

Ymylfaen Coffa Bloc Fâs

Ymylfaen Coffa Bloc FâsBydd y bloc fâs yn cael ei leoli yn y Gerddi Coffa. Y polisi a ddefnyddir yw bod teuluoedd y rhai a fu farw yn gallu prydlesu'r bloc am gyfnod o ddeng mlynedd, gyda'r opsiwn o adnewyddu'r brydles am ddeng mlynedd arall.

Prynir y llechen wenithfaen gyda'r arysgrif o'r Amlosgfa a bydd yn eiddo i'r person a'i prynodd. Nodir y bydd y llwch yn dal i gael ei gladdu'n rhydd yn y ddaear fel a nodir yn ein polisi. Hefyd, ni fydd bloc fâs yn cael ei osod uwchben llwch.

Gofynnir i'r teuluoedd wneud apwyntiad gyda'r swyddfa er mwyn prydlesu'r bloc fâs.