Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gwasanaeth Wardeiniaid Cŵn

Mae'r adran hon yn cynnig gwybodaeth am wasanaeth wardeiniaid cŵn yr awdurdod lleol. Mae'n darparu'r holl wybodaeth ar sut y gallwch chi rhoi gwybod am gi sydd ar coll/canfod  a hefyd sut i fabwysiadu / ailgartrefu ci o'n cenelau.

Rhowch Wybod I Ni Am Gi Ar Goll

Ffurflen cofnodi cŵn ar goll

Mabwysiadu Ci

Sut i fabwysiadu ci

Rhowch Wybod I Ni Am Gi a Ganfuwyd

Rhowch wybod yma os ydych wedi dod o hyd i gi strae

Biniau Sbwriel, Biniau Graean, Baw Ci

Rhowch wybod i ni os yw bin ci yn llawn neu os caiff bin sbwriel ei ddifrodi

Oriel Cŵn

Gweld y cŵn yn ein gofal yn ein cynelau

Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus

Darllenwch am y gyfraith sy'n cynnwys traeth Aberafan

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau poblogaidd y mae ein Gwardeiniaid Cŵn yn derbyn

Rhowch Wybod I Ni Am Faeddu Cŵn

Rhowch wybod am ddigwyddiad gan ddefnyddio ein ffurflen ar-lein

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Wardeiniaid Cŵn

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Wardeiniaid cwn