Cynteddau

Cynteddau

  1. Dylai cynteddau, fel estyniadau eraill, adlewyrchu cymeriad yr adeilad gwreiddiol. Mae'n bwysig bod cyntedd yn gymesur â'r tŷ gwreiddiol, o ran maint a mesuriadau cyffredinol, fel na fydd yn gormesu ar olwg y tŷ. Yn gyffredinol, dylid adeiladu cyntedd â deunyddiau sy'n gweddu i weddill y tŷ.

Cyntedd Blaen